Badımcan kq

Badımcan istisevən birillik bitkidir. Badımcanın tərkibində 4,2% şəkər, 1,3% sellüloza, 0,2% üzvi turşu, 0,5% kül, 0,6% zülal, 0,5-0,7% pektin maddəsi vardır.

2.30 M