Kələm kq

Kələm C, U vitamini, K, PP, B qrupu vitaminlər və kalsium, kalium, dəmir, sink, fosfor, yod kimi mineral maddələrlə zəngindir

0.90 M