K/Ş Dəvətikanı balı 300 qr

Aran zonasında dəvə tikanı bitkisinin çiçəklərindən toplanır, sarı rəngli baldır.

7.00 M